© 2003 www.mmgeo.sk , všetky práva vyhradené.                                                    Vytvoril: Zapo GEOMETRICKÉ PLÁNY všetkých druhov: - zameranie stavby (rozostavanej stavby) - oddelenie pozemkov a nehnuteľnosti - rozparcelovanie pozemkov a nehnuteľnosti - ... VYTYČUJEME: - stavby(domy) - stavebné objekty(haly) - majetkoprávne hranice POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE - polohopisné a výškopisné zameranie   (napr. pre projektantov) - predrealizačné a porealizačné   zameranie inžinierskych sietí MM Geo