© 2003 www.mmgeo.sk , všetky práva vyhradené.                                                    Vytvoril: Zapo Trenčianske Stankovce - Vaillant  - Vytýčenie objektov a inžinierskych sietí Mesto Malacky - Geometrický plán na mejetkovoprávne vysporiadanie a rozparcelovanie na stavebné pozemky, ul.Jánošíkova Obec Veľké Leváre - polohopisný a výškopisný plán a zameranie inžinierskych sietí Obec Kuchyňa - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie námestia, realizácia Kultúrneho domu RF, spol. s.r.o., Malacky - polohopisné a výškopisné zameranie, Vytýčenie objektov a inžinierskych sietí, Geometrické plány SPF - Geometrické plány - reštitúcie Vodohospodárske stavby a.s. - vytýčenie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí MM Geo