Referencie

Máme za sebou množstvo
úspešných projektov.

Späť na hlavnú stránku

Trenčianske Stankovce - Vaillant

Vytýčenie objektov a inžinierskych sietí.

ModerneDomy.sk

Polohopisné a výškopisné plány, geometrické plány.

Obvodný pozemkový úrad Malacky

Reštitúcie a geometrické plány.

Mesto Malacky

Na mejetkoprávne vysporiadanie a rozparcelovanie stavebných pozemkov na Jánošíkovej ulici. Zameranie uličných pásov.

Obec Veľké Leváre

Polohopisné a výškopisné plány a zameranie inžinierskych sietí.

Obec Kuchyňa

Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie námestia spojené s realizáciou Kultúrneho domu.

RF, spol. s.r.o., Malacky

Polohopisné a výškopisné zameranie. Vytýčenie objektov a inžinierskych sietí a vyhotovenie geometrických plánov.

SPF

Geometrické plány vyhotovené pre reštitúcie.

ŽSR

Geometrické plány na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.